Vandaag was een feestelijke dag op school. De vlaggen waren gehesen en leerlingen en personeel werden verrast met een mooie hoodie. De reden? We hebben onze huisstijl veranderd. Het oude logo is vervangen voor een meer eigentijds beeldmerk. Daarnaast zijn de huisstijl en de website vernieuwd. Op de uitgedeelde hoodie staat het nieuwe logo natuurlijk afgebeeld.

Met de nieuwe huisstijl willen we uitstralen wie we zijn: modern, fris, open en persoonlijk. Maar wel met oog voor traditie. In het nieuwe logo is daarom het oude logo zeker nog herkenbaar.

De school is al meer dan 65 jaar een middelbare school voor havo, vwo en later ook tweetalig en internationaal onderwijs. In al die tijd is het logo weinig veranderd. Maar het schoolleven is wel veranderd: schoolborden zijn vervangen door smartboards, we gebruiken devices naast boeken, pen en papier, er is veel meer persoonlijke begeleiding en wereldburgerschap is een belangrijk thema. Reden genoeg om ook naar de uitstraling van de school te kijken.

In de aanloopfase zijn zowel leerlingen als personeel betrokken geweest. Met behulp van hun input is het echt een huisstijl van de gehele schoolpopulatie geworden. Leerlingen vonden het bijvoorbeeld erg belangrijk dat het beeldmerk, het paard, in het logo bleef bestaan. Personeel vond dat de kernwaarden zoals ‘gerenommeerd’ en ‘sterke organisatie’ tot uiting moesten komen. Cats and Dogs uit Leiden heeft de onderzoeken begeleid en de huisstijl ontworpen. De komende tijd zal het nieuwe logo op steeds meer plekken zichtbaar worden.