Onze leerlingen hebben inspraak via de leerlingenraad. Deze bestaat uit een Dagelijks Bestuur en een aantal Extra Leden. Er zitten leerlingen van zowel de Nederlandse als de internationale afdeling in de leerlingenraad. Zij hebben korte lijntjes met de klassenvertegenwoordigers, docenten, afdelingsleiders en directie.

De leerlingenraad bestaat ook uit: Feestcommissie, ROSkam (de schoolkrant), Technische commissie en de Sportcommissie. Regelmatig komt de leerlingenraad bijeen om te vergaderen over schoolzaken, feesten en speciale aangelegenheden. Activiteiten die de leerlingenraad onder andere organiseert zijn het open podium, het Kerstgala en de Rozenactie. Ook onderhoudt de leerlingenraad de contacten met Sinterklaas.

Vind jij als leerling dat er echt iets veranderd moet worden in de school? Of heb je een geweldig idee voor een nieuwe activiteit? Twijfel dan niet en vertel het ons.

Leerlingenraad 23-24