Ook naast de lessen is er van alles te doen op het RLO!

Onze jaarlijkse actie voor het goede doel heet al 25 jaar Aktie Paardenkracht (APK). De naam slaat natuurlijk op de energie van het paard in ons logo en dus van ons allemaal. Energie waarmee we elk jaar weer een groot geldbedrag weten in te zamelen!

Met de APK staan we stil bij onze eigen welvaart en hoeveel er nog te winnen is in veel arme landen. Zeker ook op het gebied van onderwijs. Met deze jaarlijkse actie helpen we onze medeleerlingen en docenten in landen waar ze het minder goed hebben dan wij.

Ons goede doel is sinds jaren Stichting Edukans. Zij dragen bij aan goed onderwijs in ontwikkelingslanden door te zorgen voor een veilige leeromgeving, de juiste materialen en betrokkenheid van ouders. Want waar je ook geboren bent, iedereen heeft recht op de kans zich te kunnen ontwikkelen.

In de laatste week voor de kerstvakantie doen alle leerlingen mee. Ze zamelen geld in met bijvoorbeeld het wassen van auto’s, het lappen van ramen, een tuin winterklaar maken. Of ze doneren een werkdagje salaris van hun bijbaan, ze bakken cakejes om te verkopen, enzovoort… Stichting Edukans rekent elk jaar weer op ons!

Voor vragen of ideeën over de APK kun je terecht bij Ineke van der Sar: i.vandersar@rijnlandslyceum-rlo.nl.

Muziek
Op het RLO maken we graag muziek. Muziek kan als examenvak gekozen worden. De school organiseert meerdere muziekavonden per jaar. Ook kun je plaatsnemen in ons schoolorkest en meedoen met onze theaterproducties.

Toneel
Zo lang als de school bestaat wordt er op het RLO veel aan toneel gedaan. Elk jaar maken we een musicalvoorstelling, waaraan altijd veel leerlingen meedoen. Niet alleen als acteur en musicus, maar ook als technicus, grimeur, kostuumontwerper of decorbouwer kan je meedoen aan zo’n geweldige productie! De hal van onze school hangt vol met prachtige foto’s en posters van al deze voorstellingen!

Beeldende kunst
Het vak tekenen is ook een examenvak bij ons op school. Het gebouw hangt vol met kunstwerken van oud-leerlingen. Jaarlijks wordt een fraaie tentoonstelling ingericht van al het examenwerk.

Het Green Team bestaat uit medewerkers en leerlingen die enthousiast zijn over duurzaamheid en dit enthousiasme graag met de school delen.

De afgelopen jaren is er het volgende georganiseerd en gedaan:

 • Global Sustainability Day (altijd in oktober) met o.a. fietsen om stroom op te wekken om te gamen, een quiz in de aula, proefjes om plastic uit shampoo te filteren en doppen inzamelen voor een gerecycled wakeboard.
 • Kledingruilbeurzen, zodat kleding een tweede leven krijgt.
 • Planten geplaatst in de lokalen voor een groenere omgeving.
 • Geprotesteerd voor het klimaat in Den Haag.

Momenteel wordt er gewerkt aan een plan voor het kantineaanbod. Want ook dan kan klimaatneutraler én gezonder.
Heb je mooie ideeën om de school te verduurzamen of wil je meehelpen aan bovenstaande activiteiten? Sluit je aan bij het Green Team.

De GSA (Gender & Sexuality Alliance) is een groep scholieren die vindt dat iedereen op school de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. Ook op het RLO is een actieve afdeling van het GSA-netwerk.

Er worden belangrijke zaken besproken in een gezellige en ontspannen sfeer. Bovendien wordt het onderwerp op de kaart gezet door acties op Paarse Vrijdag (elke tweede vrijdag in december) en De Dag van de Stilte (elke tweede vrijdag in april).
Want niet iedereen voelt zich thuis in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’. Dat hoeft ook niet. Wat mannelijk of vrouwelijk is bepaal je zelf. Net als je seksuele geaardheid: homoseksueel, heteroseksueel of iets daartussenin. Maakt het uit? Natuurlijk niet! Iedereen moet kunnen zijn wie die is.

Misschien wil je wel deel uitmaken van een groep mensen die streeft naar solidariteit binnen onze school. Wees van harte welkom! De groep bepaalt wekelijks wanneer de volgende vergadering gehouden wordt. Het is altijd in lokaal N213.

Meer informatie kun je krijgen bij Noa Tatman of Jeffrey Ducaat.

Wil je als leerling invloed uitoefenen op de gang van zaken op het RLO, dan is er de leerlingenraad. Daarin zitten ten minste twintig leerlingen. Er is een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een niveaucoördinator havo/vwo en een niveaucoördinator myp/dp (international school). De raad behartigt de belangen van de leerlingen en is daarover in gesprek met de schoolleiding.

Ook zijn er leerlingencommissies: de sportcommissie, de galacommissie, de feestcommissie, de technische commissie en de redactie van de schoolkrant (De Roskam). Deze commissies werken samen met de leerlingenraad.

Je kunt je als bovenbouwleerling ook verkiesbaar stellen voor de leerlinggeleding van de MR (medezeggenschapsraad). Klik hier voor meer informatie over de MR.

Hieronder een greep uit nog meer activiteiten op het RLO, waaraan je als leerling kunt meedoen:

 • Poetry Evening – poëzieavond
 • Junior Speaking Contest (tto)
 • GNE Speaking and Writing Competition.
 • Model of United Nations (MUN) & Leiden Model of United Nations (LEMUN)
 • Model of United Nations ISH (MUNISH – International School The Hague)
 • Maatschappelijke stageactiviteiten i.s.m. ouderenwerk Oegstgeest.
 • Scholierenverkiezingen ten tijde van landelijke verkiezingen
 • Vierdeklassers kunnen als ‘Peter’ en ‘Meter’ brugklasleerlingen begeleiden
 • De jaarboekredactie