Onze havo-afdeling is kleinschalig, waardoor er sprake is van een hechte groep leerlingen. Hier ontstaan vriendschappen voor het leven. Ook is er een duidelijke structuur voor iedereen, mét ruimte waarbinnen eigen keuzes gemaakt kunnen worden. Er is veel persoonlijk contact met de docenten. We nemen echt de tijd voor de persoon achter elke leerling.

De kracht van onze havo zit ‘m in de veilige sfeer: het is een plek waar leerlingen kunnen groeien met gebruikmaking van al hun capaciteiten. Het havo-team staat voor passende begeleiding, openheid en goede resultaten.

In de onderbouw werken we één middag in de week aan projecten en besteden we in de ochtend aandacht aan nieuws en actualiteiten. Ook loop je een stage die je zelf mag bepalen en je kan ervoor kiezen om Spaans te leren. In de bovenbouw is er een grote vrijheid in keuze van vakken. Je kan zelfs eindexamen doen in muziek, informatica of tekenen! Je leert op de havo ook hoe je een onderneming kan starten. Na de havo gaan leerlingen naar het hbo of naar het vwo op onze school. De havo is een fantastische opleiding!

Op het RLO kan je ook instromen in 4 havo vanuit 3 havo op een andere school of met een vmbo-tl diploma. Je bent van harte welkom!

Er is een grote vrijheid in de keuze van vakken. Je kan eindexamen doen in de vakken muziek en tekenen. Je kan een ondernemingsplan schrijven en natuurlijk ga je op reis naar het buitenland.

Wanneer kan je instromen in 4 havo?
Op het RLO kun je instromen in 4 havo in de volgende situaties.

  • Instroom vanuit 3 havo op een andere school in 4 havo op het RLO;
  • Instroom vanuit vmbo-tl in 4 havo op het RLO.

Voor de toelating van vmbo-tl tot 4 havo hanteren wij:

  • Einddiploma vmbo-tl; een eindcijfer lager dan een 5 is niet toegestaan voor een vak waar je op de havo mee verder wilt. Doubleren in 4 havo is in principe toegestaan.
  • Eindexamen gedaan in de juiste vakken om een passend havo profiel samen te stellen.
  • Positieve referenties van de vmbo-school, in het bijzonder wat werkhouding en motivatie betreft.
  • Om eventuele hiaten weg te werken wordt aangeraden om na de zomervakantie extra stof te bestuderen voor het vak wiskunde.

Meer informatie
Inschrijven voor instroom in 4 havo kan door dit formulier, het profielkeuzeformulier , een kopie paspoort/ID én een pasfoto op te sturen naar j.ducaat@rijnlandslyceum-rlo.nl

Neem voor meer informatie contact op met:
– de afdelingsleider havo mw. Van der Stel, tel 071-5193531, e-mail m.vanderstel@rijnlandslyceum-rlo.nl) of
– de havo-decaan dhr J. Ducaat, tel 071-5193538, e-mail j.ducaat@rijnlandslyceum-rlo.nl).