In de lessentabel staat welke vakken de leerlingen gedurende het schooljaar krijgen. En hoeveel uur zij dit vak gemiddeld per week krijgen.

Bekijk de lessentabel onderbouw

Bekijk de lessentabel bovenbouw