In de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen diverse geledingen (leerlingen, personeelsleden en ouders) over bepaalde zaken adviseren of meebeslissen. Heeft u vragen of wilt u een actieve bijdrage leveren, neem dan contact op via mr@rijnlandslyceum-rlo.nl

De leden van de MR 2023-2024 zijn:

PersoneelsgeledingOudergeledingLeerlinggeleding
Sjaak Fonville (voorzitter)
Cees Bakker
Hans van de Lagemaat
Ambria Sebregts
Annelotte Hendriksen (secretaris)
Robin Streeder
Bibi Warmerdam
Jolanda Spierenburg
Lucy Zeppenfeldt
Daan Klein
Bender Doeleman
Ninthe de Meulder