Komen deze beeldschermen je bekend voor? Na een lange reis zijn ze in Suriname aangekomen! Wat fijn dat ze een tweede leven krijgen.