Maandag 21 augustus 2023

Jaaropening leerlingen
10:00 – 10:15 uur v2 aula, daarna met mentor in lokaal
10:15 – 10:30 uur v3 aula, daarna met mentor in lokaal
10:00 – 10:30 uur t2 in lokalen (t2a 008, t2d 106, t2g 204)
10:30 – 11:00 uur t3 in lokalen (n211,n213,n214)
10:00 – 10:15 uur h3 N103, daarna met mentor in lokaal
09:30 – 11:30 uur h4 nieuwe leerlingen receptie
10:30 – 11:30 uur h4 N103, daarna met mentor in lokaal
12:15 – 12:45 uur h5 N103, daarna met coach in lokaal
10:00 – 10:45 uur t4/v4 sporthal, daarna met mentor in lokaal
11:00 – 11:45 uur t5/v5 sporthal, daarna met mentor in lokaal
10:30 – 11:00 uur mp/dp aula, daarvoor/daarna met mentor in lokaal

Dinsdag 22 augustus 2023

09:00 uur jaaropening brugjaar en 1tto aula, daarna introductieprogramma
08:45 – 9:15 uur h2 N103, daarna met mentor in lokaal, daarna introductieprogramma
10:00 – 10:30 uur t6/v6 aula, daarna met mentor naar lokaal