Het regende en het was nog donker op vrijdag 3 november toen onze leerlingen wakker werden. Ze besloten gelukkig om zich niet nog een keer om te draaien in hun bed maar om op tijd aanwezig te zijn voor hun excursie naar Namen.

Het overkoepelende thema voor de leerlingen was ‘engagement’. Dit betrof zowel sociale betrokkenheid als betrokkenheid wat betreft onze verantwoordelijkheid als consument.
De Frans sprekende docenten ter plaatse kregen vragen als:
‘Vous triez les dĂ©chets?’ (Scheidt u het afval?)
‘Vous faites du volontariat?'(Doet u vrijwilligerswerk?)

Daarnaast had iedereen een essay geschreven met daarin een stelling waarover men werd bevraagd in het onderdeel ‘Talkshow’. Op de foto zie je hoe leerlingen op hun handen staan voor hun ‘Mission Impossible’. Een enkeling stak in de vrije tijd de Maas over via de kabelbaan (TĂ©lĂ©phĂ©rique) en kon zo wat mooie plaatjes maken. Dit alles leverde een ERK rapportje op met een aanduiding van het behaalde niveau en uitsluitend bemoedigende commentaren, en français bien-sĂ»r.

De havo-4 groep was de meest gedisciplineerde. Deze groep was als eerste compleet bij het verzamelpunt voor vertrek.

Toen aan de leerlingen gevraagd werd wat ze het leukste vonden was het antwoord ‘Die gast in het cafĂ©!’ Om misverstanden te voorkomen, het ‘gesprekje in het cafĂ©’ was onderdeel van het programma.