Ook de examenleerlingen!

Examenleerlingen die hun boeken nog nodig hebben voor de derde examenperiode, kunnen deze daarna naar Van Dijk opsturen.

Boeken inleveren gaat volgens het schema. Kom op tijd! Zo voorkomen we lange rijen.