De informatieavond voor ouders vindt dit jaar online plaats van 19.30 tot 20.30 uur.