Openingstijden
maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.15
geopend in de 1e pauze (11.05-11.30)
gesloten in de 2e pauze (12.45-13.15

De leerlingen van het Rijnlands Lyceum hebben inspraak via de leerlingenraad. Deze bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en een aantal Extra Leden. Het DB bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, een vertegenwoordiger van de Nederlandse afdeling en een vertegenwoordiger van de internationale afdeling. De extra leden zijn overal inzetbaar en helpen het DB.
De leerlingenraad bestaat ook uit: Feestcommissie, Roskam (de schoolkrant), Technische commissie en de Sportcommissie. Regelmatig komt de leerlingenraad bijeen om te vergaderen over schoolzaken, feesten en speciale aangelegenheden. Activiteiten die de leerlingenraad onder andere organiseert zijn het open podium, het Kerstgala en de Rozenactie. Ook onderhoudt de leerlingenraad de contacten met Sinterklaas.

Voor interne schoolzaken houdt de leerlingenraad resonans gesprekken met verkozen niveau-klassenvertegenwoordigers. Hier wordt er gediscussieerd over punten van verbetering in de school. Zo is er een doorlopende lijn van communicatie tussen leerling, leerlingenraad, leraar en directie.

Vind jij als leerling dat er echt iets veranderd moet worden in de school? Of heb je een geweldig idee voor een nieuwe activiteit? Twijfel dan niet en vertel het ons.