Brugklas

Starten op een middelbare school waar je niet eens een echte Open Dag hebt kunnen ervaren toen je nog in groep 8 zat. Waar je niet even rond kon lopen en geen mini-lesjes kon volgen om de sfeer te proeven – zou de start misschien nóg iets spannender voor onze brugklasleerlingen zijn geweest dan gebruikelijk?

Hoe het ook zij, de brugklasmentoren hebben samen met de peters en meters hopelijk door middel van een fijne introductieweek gezorgd voor een zachte landing. En het lijkt erop dat iedereen inmiddels wel zijn of haar draai en plek heeft gevonden, op ons Rijnlands.

Naast de vele lessen in de vele lokalen hebben ongetwijfeld ook het herfstdiner, het schoolfeest, de sinterklaasviering en de schoolbrede benefietactie voor Edukans (Actie Paardenkracht oftewel APK) hieraan bijgedragen. Want het schoolleven is gelukkig altijd vele malen meer dan vakken en cijfers alleen.

We hebben daarom ook behoorlijk geïnvesteerd in het sociale welbevinden van onze leerlingen, volgend op de vreemde perioden van afstandsonderwijs. We merken dat het soms nog wel wat wennen is voor onze nieuwkomers, om mee te gaan in de structuren en organisatie van de school: lestijden, lokalen, schoolregels. Maar samen gaan wij onverminderd door om ervoor te zorgen dat iedereen kan groeien, en dat eventuele hiaten worden opgemerkt en weggewerkt.

Voor nu eerst maar eens even een welverdiende kerstvakantie. Ik wens onze leerlingen en u allen buitengewoon prettige feestdagen toe, we zien uw zoon of dochter heel graag weer terug in het nieuwe jaar.

2-vwo

Wat waren we blij en ook wel trots, dat we het schooljaar konden aftrappen met een heus kennismakingskamp. Juist voor deze groep kinderen, die veelal geen of een beperkt kamp in groep 8 hadden meegemaakt. Investeren in het sociale welbevinden, dat leek ons van groot belang.

We hebben ook echt het idee dat het ons al veel heeft opgeleverd: de dynamieken werden direct zichtbaar, en sommige groepen zijn al behoorlijk hecht geworden. Inmiddels zijn we al een flink stuk in het schooljaar gevorderd, het eerste perioderapport al lang en breed achter de rug. Na afloop van het tweede perioderapport, eind januari of begin februari, zullen we nader bekijken waar we staan: is het vwo nog de juiste route, of is het gewenst om van gedachten te wisselen over een verlegging van de koers? Zijn er mogelijkheden om op school (verder) te ondersteunen? Hierover ga ik dan graag samen met u, uw kind en de mentor in gesprek.

Gelukkig zijn er altijd toch ook weer veel meer schoolzaken dan resultaten. Schoolzaken die het schoolleven juist kleur geven: zoals een schoolfeest (eindelijk weer!), een klassenetentje vooraf, een sinterklaasviering en natuurlijk de schoolbrede benefietactie voor Edukans, APK. Hopelijk zal er nog veel meer fraais kunnen volgen in dit schooljaar. Voor nu is het even tijd voor een pas op de plaats, even tijd voor een welverdiend rustmoment. Ik wens onze leerlingen en u allen buitengewoon prettige feestdagen toe, we zien uw zoon of dochter heel graag weer terug in het nieuwe jaar.

3-vwo

Weer een jaar verder, enkele nieuwe vakken erbij en ook echt merkbaar meer schoolwerk: 3-vwo betekent opnieuw een overgang naar een hoger niveau, een hoger tempo en een grotere hoeveelheid deadlines.  

Onze leerlingen voelen dat en gaan daarin mee. Een en ander moet gecombineerd worden met sport, een instrument of een eerste bijbaan: stuk voor stuk ook hele waardevolle en leerzame zaken. Het vergt van onze leerlingen (en soms ook van u als ouder) meer dan ooit een planningsvermogen, en de eerste periode heeft her en der wel uitgewezen dat het soms nog even zoeken is naar de juiste balans.  Na afloop van het tweede perioderapport, eind januari of begin februari, zullen we nader bekijken waar we staan: is het vwo nog de juiste route, of is het gewenst om van gedachten te wisselen over een verlegging van de koers? Zijn er mogelijkheden om op school (verder) te ondersteunen? Hierover ga ik dan graag samen met u, uw kind en de mentor in gesprek.

De derde klas is bovendien een bijzonder jaar omdat er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt: met welke profielstroom is uw kind het meest gebaat? Welke vakken horen daarbij, en wat is wijsheid als er (reeds) wordt nagedacht over de verdere toekomst? Voor nu of later in het schooljaar geldt: bij vragen echt niet schromen om contact op te nemen met de mentor of de decaan, Ineke van der Sar.  

Tenslotte wordt al hard nagedacht over de driedaagse stage in maart en is de Meesterproef in de eindfase beland… Genoeg te beleven, genoeg te doen. Voor nu eerst tijd voor een welverdiende kerstvakantie. Ik wens onze leerlingen en u een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Heel graag zien we uw zoon of dochter weer terug in het nieuwe jaar. 

Erik Veldman,
afdelingsleider brugklas en vwo onderbouw