Gezonde leerlingen presteren beter! Dit is het motto van de gezonde school-aanpak, die een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend maakt. Deze aanpak richt zich op verschillende thema’s, zoals bewegen en sport, welbevinden, voeding, seksualiteit en relaties en mediawijsheid. Wij hebben al jaren een Gezonde School-vignet voor Bewegen en Sport vanwege het uitgebreide aanbod van sportmogelijkheden bij ons op school. Tijd om ook aan de andere thema’s aandacht te besteden! 

We gaan het Rijnlands stap voor stap steeds gezonder maken. Als coƶrdinator Gezonde School geef ik hier samen met leerlingen, collega’s, ouders en schoolleiding invulling aan. Het thema waarmee we nu aan de slag gaan is Voeding. Daarbij richten we ons in eerste instantie op het gezonder maken van de kantine: in januari starten we met een enquĆŖte over het kantine-aanbod en brainstormen we met een denktank (bestaande uit ouders, leerlingen en collega’s) over wat we in het kantine-aanbod kunnen aanpassen. Dan kunnen we naar verwachting in februari/maart al een (eerste) gezonder aanbod realiseren.

De gezonde school-aanpak richt zich verder op het signaleren van problemen en vragen op het gebied van eetgewoonten en onder- of overgewicht, het in meerdere leerjaren aanbieden van lessen op het gebied van gezond eten en dit alles vastleggen in schoolbeleid. Een deel hiervan doen we al en het andere deel werken we dit schooljaar verder uit. U hoort dus nog van mij!

Mocht u uw gedachten over gezond eten op school met mij willen delen, dan kunt u mij mailen op a.dokter@rijnlandslyceum-rlo.nl.

Voor nu wens ik u hele prettige kerstdagen en een gezond 2022!

Annette Dokter,
Coƶrdinator Gezonde School