2 havo

In maart zijn de leerlingen van 2 havo de hele week met andere zaken aan de slag gegaan dan de gewone lessen. H2a begon de week op maandag met de maatschappelijke stage samen met de eigen mentor. Op dinsdag bracht H2a een bezoek aan Naturalis met als afsluiting en gezellige lunch in de buitenlucht. De Leerlingen van H2b draaiden dit programma precies andersom: op maandag naar Naturalis met een afsluitende lunch en op dinsdag samen met de mentor een maatschappelijke stage. De rest van de week zijn alle tweedeklassers (havo, vwo en tto) de strijd met elkaar aangegaan in het zogenaamde ‘Klassentoernooi’. Vooral leuk om al die verschillende talenten van iedereen te zien!

In juni was er weer een schoolweek met aandacht voor andere zaken dan de gewone lessen. In deze week was natuurlijk allereerst de sportdag. Wat fijn dat deze dag weer kon doorgaan. Dat hadden de leerlingen gemist in de brugklas! De andere dagen van de week zijn de leerlingen begonnen met hun ‘loopbaan oriëntatie’. In kleine groepjes brachten de leerlingen een bezoek aan twee verschillende bedrijven. Zij zijn bijvoorbeeld op visite geweest in de Schouwburg in Leiden en bij Oud Poelgeest. Volgend schooljaar zullen de leerlingen verder gaan met hun loopbaan oriëntatie wanneer zij hun profielkeuze gaan maken. Hierin worden zij dan begeleid door de eigen mentor en door onze havo-decaan, meneer Eberwijn.

En dan was er vorige week als afsluiting van dit schooljaar het eindfeest voor alle leerlingen van onze school. Wat hadden we een geluk met het weer! Leuk om te zien dat zoveel leerlingen van 2 havo bij dit feest aanwezig waren.

Via deze weg wil ik ook de mentoren van 2 havo, mevrouw Ziethen en mevrouw Van der Geer, bedanken voor hun zorg en aandacht voor uw kinderen.

Voor nu wens ik u en uw gezin alvast een hele fijne zomervakantie toe en ik hoop uw kind in augustus uitgerust en in goede gezondheid weer te zien.

3 havo

In maart zijn ook de leerlingen van 3 havo de hele week met andere zaken aan de slag gegaan dan de gewone lessen. Zij begonnen de week op maandag met een reanimatiecursus en leerden hoe zij en AED kunnen gebruiken. Daarna was er een workshop over het profileren van jezelf op sociale media, wat wil je nu wel dat andere, onbekende mensen van jou kunnen zien?
Van dinsdag tot en met donderdag gingen de leerlingen allemaal naar hun zelf uitgezochte stageplek. En wat heb ik een leuke plekken gehoord, zo gevarieerd!
Op vrijdag kwamen alle leerlingen van 3 havo weer op school om aan de andere leerlingen uit de klas te vertellen wat ze de afgelopen dagen hadden meegemaakt. Iedereen was benieuwd naar de ervaringen van zijn of haar klasgenoten. De dag hebben we afgesloten met ‘even lekker springen’ in het trampolinepark in Warmond.

De week in maart sloot natuurlijk mooi aan bij een belangrijk onderwerp in 3 havo: de profielkeuze. Begin mei hebben alle leerlingen hun definitieve profielkeuze bij onze decaan, meneer Eberwijn, ingeleverd. Voor de ene leerling een keuze die vanaf het begin al duidelijk was, voor de andere een grotere zoektocht. Ik hoop dat elke leerling het gevoel heeft nu de juiste keuze te hebben gemaakt.

Tijdens de eerste week van juni hebben de leerlingen van 3 havo deelgenomen aan een project over ‘onderzoek doen’. In 4 en 5 havo werken de leerlingen aan een soort eindscriptie: het profielwerkstuk. 
1 en 2 juni werkten de leerlingen van 3 havo daarom aan hun eigen “mini-profielwerkstuk”. Onder leiding van meneer Val leerden de leerlingen wat er nodig is om een goed onderzoek op te zetten, wat voor soort vragen stel je bijvoorbeeld in je enquête, en hoe verwerk je je resultaten. Ik hoop dat de leerlingen hier nog eens aan terugdenken als ze met het ‘echte’ profielwerkstuk starten.

En dan was er vorige week als afsluiting van dit schooljaar het eindfeest voor alle leerlingen van onze school. Wat hadden we een geluk met het weer! Leuk om te zien dat er ook leerlingen van 3 havo bij dit feest aanwezig waren.  En deze week gingen de leerlingen, als klap op de vuurpijl, samen met de andere derde klassen naar Walibi.

Via deze weg wil ik ook de mentoren van 3 havo, mevrouw Bok en meneer Van Damme, bedanken voor hun zorg en aandacht voor uw kinderen.

Voor nu wens ik u en uw gezin alvast een hele fijne zomervakantie toe en ik hoop uw kind in augustus uitgerust en in goede gezondheid weer te zien.

4 havo

In maart was het de bedoeling dat de leerlingen van 4 havo, samen met de leerlingen van 5 vwo/tto, een hele week op reis zouden gaan. Om redenen die ons allemaal bekend zijn, kon die reis op dat moment niet doorgaan. Maar dat halen we straks in het nieuwe schooljaar in!
Nu hadden we wel ineens tijd om ons op andere zaken te richten dan alleen de lessen zoals we dat normaal doen. De leerlingen hebben een begin gemaakt met het profielwerkstuk, daarnaast een hele dag naar de Efteling en om de week af te sluiten een dag op pad met hun ‘reisgroep’.

In juni hadden we weer zo’n gekke week. Op maandag met de hele jaarlaag naar de Haagse Hogeschool. Natuurlijk deden we dat met de trein, zo zal je over ander haf jaar zelf ook reizen. De leerlingen met aardrijkskunde in het pakket waren deze week voor praktisch onderzoek naar Zuid Limburg, volgens mij is daar ook volop genoten van de omgeving en het samenzijn. De andere leerlingen van 4 havo hebben aandacht besteed aan onze oudere overburen van Wijckersloot. Er werden spelletjes gespeeld, maar vooral heel veel gekletst. En wat waren de leerlingen van 4 havo behulpzaam en geduldig!

Haagse Hogeschool

Eerder dit jaar vertelde ik u dat in 4 havo de oriëntatie op de vervolgopleiding start. Hopelijk is het dit schooljaar al gelukt om fysiek open dagen te bezoeken, daarnaast hoop ik dat u thuis samen met uw kind over dit onderwerp hebt kunnen spreken.
Onze jaarlijkse career day voor de voor-examenklassen kon dit schooljaar gelukkig ook weer doorgegaan. Maar na het succes van afgelopen jaar zal ook in 5 havo nog een career day plaatsvinden begin september. Een gehele schooldag op het Rijnlands in het teken van alles wat je zou kunnen doen na het behalen van je (havo)diploma.

Omdat de leerlingen nog lange tijd druk zijn geweest met het maken, inhalen en herkansen van schoolexamens is er nog geen moment geweest om met elkaar dit hectische schooljaar te kunnen afsluiten. Dit zal volgende week plaatsvinden tijdens de rapportuitreiking samen met de mentoren.

Via deze weg wil ik ook de mentoren van 4 havo, mevrouw Janssen, mevrouw De Zwart, meneer Van der Laaken, meneer Lakeman en meneer Szkudlarek, voor hun zorg en aandacht voor uw kinderen bedanken.

Voor nu wens ik u en uw gezin alvast een hele fijne zomervakantie toe en ik hoop uw kind in augustus uitgerust en in goede gezondheid weer te zien.

5 havo

Het examenjaar zit erop. Hopelijk is uw kind geslaagd en mochten wij elkaar ontmoeten tijdens de diploma-uitreiking. We zijn druk bezig geweest om met elkaar weer voor een mooie avond in de aula te zorgen. Maar er zullen op nog twee momenten uitslagen volgen van de examens, een hele spannende tijd voor iedereen!

Hoe het resultaat ook is, het was weer een bijzonder (school)jaar. Na een onstuimig vierde leerjaar begonnen we het schooljaar met iedereen weer tegelijk op school. In december waren de leerlingen van 5 havo samen met de leerlingen van 6 vwo en DP 2 zelfs nog even de enige leerlingen in de hele school.

Op dit moment zijn 35 van de 48 leerlingen geslaagd en daar kunnen, na de uitslag van het 2e en 3e  tijdvak, nog 13 leerlingen bijkomen. De meeste (geslaagde) leerlingen hebben zich ingeschreven voor een hbo-opleiding, 6 leerlingen starten na de zomer met een vervolg in 5 vwo en een behoorlijk aantal leerlingen neemt een tussenjaar.

Via deze weg wil ik ook de coaches van 5 havo, mevrouw De Boer, mevrouw Fortuyn, mevrouw Goinga, mevrouw Van de Hoeven, mevrouw Zimmerman, mevrouw De Vetten, mevrouw De Zwart, meneer Eberwijn, meneer Hugens en meneer Lakeman bedanken voor hun zorg en aandacht voor uw kinderen en hun mooie bijdrages tijdens de diploma-uitreiking.

Voor nu wens ik u en uw gezin alvast een hele fijne zomervakantie toe en dank ik u voor het prettige contact dit afgelopen jaar.

Met vriendelijke groet,

Marlies van der Stel
Afdelingsleider havo