Op het Rijnlands Lyceum Oegstgeest staat de leerling centraal. Ook nu, of misschien beter gezegd, juist nu!

Hoewel we corona voor een deel achter ons hebben gelaten zoeken wij dit jaar opnieuw “Extra Handen” om leerlingen te helpen en extra aandacht te geven. We hebben ontdekt dat de begeleiding van studenten een grote meerwaarde heeft en een blijvende vorm van begeleiding kan zijn.

Geïnteresseerd?
Via deze weg willen wij je informeren over wat wij met dit project willen bereiken en hoe jij hier een rol in zou kunnen spelen.

Zoals we allemaal weten heeft de Coronacrisis iedereen meer of minder geraakt. Voor leerlingen betekent het soms dat ze achterstanden of vertragingen hebben opgelopen. Heel vervelend natuurlijk! Maar, als school doen we er alles aan om de hiaten in kaart te brengen en maatregelen te nemen die passend zijn. Eén van de initiatieven hiertoe is het project “Extra Handen”.

In het project worden, met subsidie vanuit het Nationaal Programma onderwijs, studenten ingezet als extra hulp bij ondersteunende activiteiten in en buiten de klas. Het hoofddoel is extra aandacht geven aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Een ander belangrijk doel is geïnteresseerden in het onderwijs op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het vak van docent. Bovendien kunnen studenten een rolmodel zijn voor onze leerlingen. “Extra Handen” richt zich op één-op-één begeleiding en op instructie aan kleine groepen. Dit kan tijdens reguliere lesuren en erna. Daarnaast kunnen studenten docenten b.v. helpen bij het maken van lesmateriaal of bij het voorbereiden en/of het begeleiden van practica.

Vorig jaar september zijn we gestart met het project en hoewel we Corona voor een groot deel achter ons hebben gelaten vinden we toch dat het project door moet gaan! We hebben namelijk ontdekt dat de begeleiding van studenten een grote meerwaarde heeft!

Als je interesse hebt om als Extra Hand ingezet te worden, of als je vragen hebt, neem dan contact op met Dorothé Gerdes.

d.gerdes@rijnlandslyceum-rlo.nl

ENGLISH>>>