Wat ontzettend leuk en goed dat je de informatie wil lezen over het project “Extra Handen” van het Rijnlands Lyceum Oegstgeest!

Via deze weg willen wij je informeren over wat wij met dit project willen bereiken en hoe jij hier een rol in zou kunnen spelen.

Het komt voor dat leerlingen achterstanden of vertragingen hebben opgelopen. Heel vervelend natuurlijk! Maar, als school doen we er alles aan om de hiaten in kaart te brengen en maatregelen te nemen die passend zijn. Eén van de initiatieven hiertoe is het project “Extra Handen”.

In het project worden studenten ingezet als extra hulp bij ondersteunende activiteiten in en buiten de klas. Het hoofddoel is extra aandacht geven aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Een ander belangrijk doel is geïnteresseerden in het onderwijs op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het vak van docent. Bovendien kunnen studenten een rolmodel zijn voor onze leerlingen. “Extra Handen” richt zich op één-op-één begeleiding en op instructie aan kleine groepen. Dit kan tijdens reguliere lesuren en erna. Daarnaast kunnen studenten docenten b.v. helpen bij het maken van lesmateriaal of bij het voorbereiden en/of het begeleiden van practica.

Het project gaat nu voor het 3e jaar van start omdat we ervaren hebben dat de begeleiding van studenten een grote meerwaarde heeft!

Als je interesse hebt om als Extra Hand ingezet te worden, of als je vragen hebt, neem dan contact op met Max Hudepohl: m.hudepohl@rijnlandslyceum-rlo.nl