Op onze school worden in 3 havo zogenaamde startlessen gegeven. In een periode houden de leerlingen zich bezig met een praktijkgerichte opdracht. De leerlingen leren tijdens deze starlessen op een actieve manier hun vaardigheden toe te passen, bij te stellen en te verbeteren. In deze periode is de opdracht het oprichten van een jongerenpartij waaraan in groepjes van 4 tot 5 leerlingen gewerkt wordt. Een zeer actuele opdracht in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen. In dit kader zijn de leerlingen maandag 27 november op werkbezoek naar de gemeente Oegstgeest geweest.

Voorafgaand aan het bezoek hadden de leerlingen zich op school goed voorbereid. Dit deden ze aan de hand van de volgende stappen. In een ‘Behoeftepeiling’ ontdekken ze hun eigen behoeftes en in welke mate deze voor meerdere mensen gelden, of juist niet. De leerlingen bedenken een naam en een afkorting voor hun partij evenals een pakkend logo dat de missie en het standpunt van de partij uitdraagt. Vervolgens schrijven de leerlingen hun partijprogramma. Tot slot gaan de leerlingen nog “verkiezingen” organiseren: de leerlingen van de ene andere klas kiezen dan op welke partij zij van de parallelklas zouden stemmen en vice versa.

Fractievoorzitter van de VVD, de heer Huizing, ontving de leerlingen maandagochtend in de raadzaal van het gemeentehuis. De opgerichte partijen werden vertegenwoordigd door de groepjes leerlingen die onder de bezielende leiding van de heer Huizing een heus debat met elkaar aangingen over de belangrijkste standpunten van hun partij. Per ronde werd gestemd of het voorstel werd aangenomen of verworpen. Zo kregen de leerlingen een beetje het gevoel hoe het er in de politiek aan toe gaat. Uiteraard was het ook mogelijk om vragen aan de heer Huizing te stellen. Het was een leerzame en interessante bijeenkomst waarin de leerlingen een beetje aan de gang van zaken in de echte praktijk hebben kunnen proeven.