De docenten zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school: 071 519 35 00 of via de mail: voorletter.achternaam@rijnlandslyceum-rlo.nl