Brugklas

De aanmeldingen voor de taak als gids op de Open Dag stromen binnen. En wat is het dan leuk om te constateren dat daar weer heel veel brugklasleerlingen tussen zitten. Zij die nog maar kort geleden zelf aan het oriënteren waren, en pas enkele maanden geleden zelf startten op de middelbare school. Zij zullen straks als enthousiaste ervaringsdeskundigen de sfeer bepalen op de Open Dag van het Rijnlands Lyceum Oegstgeest.

Het toont de enorme ontwikkeling die de brugklasleerlingen in de afgelopen tijd hebben doorgemaakt aan. Van introductie, kennismaken en wennen aan dat grote schoolgebouw tot (bijna) volleerd en vol vertrouwen de schooldagen meemaken. Een glansrol is hierbij weggelegd voor onze mentoren, die hun leerlingen telkens weer door deze mooie maar intensieve periode heen loodsen.

Inmiddels is een eerste lesperiode volledig doorlopen, met een schoolfeest tot besluit. Sinterklaas mocht niet ontbreken, net als het kerstontbijt op de laatste schooldag van het kalenderjaar. Met een rugtas vol met hopelijk mooie herinneringen aan de eerste stappen op de middelbare gaan onze brugklassers straks hun kerstvakantie in. Ik gun hen net als jullie hele fijne en gezellige feestdagen, en ik zie onze Benjamins graag weer uitgerust terug op school in het nieuwe jaar.

Introductie brugklas

2 vwo

Een nieuwe klas met een nieuwe mentor, dat was toch best wel weer even spannend zo aan het begin van het schooljaar. Natuurlijk, het Rijnlands is niet nieuw meer, maar een nieuw begin dat was het wel. Gestart in 2 atheneum of 2 gymnasium na de plaatsing in het brugjaar, hopelijk een schoen die ieder past.

Naast de bekende schoolzaken kwamen onze leerlingen ook nieuwe vakken tegen, zoals Duits en NaSk (natuur- en scheikunde gecombineerd). Ook op deze manier blijft het nieuw en zaak om volop te ontwikkelen. Naast de reguliere lessen is 2 vwo ook gestart met het project wereldburgerschap: een mooi programma waarin voor 5 belangrijke thema’s gastsprekers op bezoek komen om meer te vertellen. Over dierenrechten en milieu bijvoorbeeld, of internet. Uiteindelijk maken de leerlingen een keuze voor één thema, daarvoor zullen ze een dag stagelopen en een artikel gaan schrijven. Het eindproduct van al het werk, namelijk een prachtig magazine, dat krijgen de leerlingen natuurlijk mee.

Voor nu eerst tijd voor kerstontbijt, en vervolgens natuurlijk de welverdiende vakantie. Ik wens jullie allen bijzonder mooie feestdagen toe, en ik zie onze leerlingen heel graag weer terug op school in het nieuwe jaar.


3 wvo

Het laatste jaar van de onderbouw is aangebroken voor uw zoon of dochter, en dat is echt wel anders! Met alle schoolvakken die worden aangeboden is het derde leerjaar een intensieve tijd. Daarnaast is de profielkeuze die wordt gemaakt natuurlijk een belangrijke, waarbij voor het eerst echt even een doorkijk naar de (nabije) toekomst wordt geschetst.

En dan is er natuurlijk nog de driedaagse stage in maart die op stapel staat, niet te vergeten de Meesterproef die momenteel in volle gang is. Voor de laatste zijn al een paar prachtige voorbeelden voorbijgekomen, met soms ook net zulke mooie veldwerkdagen waarvoor onderwijskundig verlof is verleend. Op deze manier is de Meesterproef echt een verrijking van de schooltijd, en zo is hij ook bedoeld. Als alles afgerond is dan zal ik jullie uitnodigen om alle eindresultaten te komen bewonderen op de Markt der Meesterproeven, voor u wellicht een mooi moment om weer eens iets van het schoolleven van uw zoon of dochter ‘in het echt’ te komen meemaken.

Voor nu is het zaak om even pas op te plaats te maken, met een welverdiende kerstvakantie. Ik hoop dat jullie allen een hele mooie en gezellige tijd tegemoet gaan. ik hoop alle leerlingen met vernieuwde energie weer te kunnen ontvangen op school in het nieuwe jaar.

Erik Veldman,
afdelingsleider brugklas en vwo onderbouw