Je kan je haast niet voorstellen dat onze brugklassers een aantal maanden geleden onwennig door onze school liepen. Nu weten ze elk lokaal te vinden, OLC en PW zijn geen enge afkortingen meer en docenten? ….ach, als je weet hoe je met ze om moet gaan zijn ze eigenlijk heel aardig!

Bijna elke tto 1 leerling merkt dat het harder werken is dan vorig jaar op de basisschool. Ze zitten nu in homogene vwo klassen met een hoog niveau en het is voor iedereen wennen dat de lessen in het Engels gegeven worden. Bovendien is een aantal leerlingen niet aan huiswerk maken gewend: ervaring leert dat na de Kerstvakantie de meeste leerlingen het tto onder de knie hebben.

Ook de docenten en mentoren kennen de tto 1 leerlingen nu goed en hebben een beeld van hun capaciteiten. Voor sommige leerlingen denken wij dat een extra steuntje in de rug nodig is. De mentor bespreekt dit met u en uw zoon of dochter. Wij kunnen gericht hulp bieden op terreinen waar het misschien wat minder gaat: MRT (motorische remedial training), English Support (alleen tto1), extra lessen Nederlands of wiskunde, of extra coaching door de mentor zijn al of worden in gang gezet.

Naast al het harde werken was er gelukkig ook tijd voor ontspanning en cultuur. Playback heeft het toneelstuk Like opgevoerd, er was een herfstdiner met aansluitend het schoolfeest, Sinterklaasviering en kerstontbijt met een panna cup toernooi voor alle leerlingen als toetje. Veel leerlingen hebben ook een clinic van onze sportstudio gevolgd.

De andere niveaus zijn ook goed op dreef. De tto 2 leerlingen zijn in oktober al in Engeland geweest en hebben onder andere in Cambridge gepunt. Op school ervaren zij dat er van hen meer verwacht wordt dan vorig jaar. Ook qua zelfstandigheid verwachten wij dat de tweedeklassers die lessen gemist hebben, zelf contact opnemen met de vakdocent en/of medeleerlingen om de lesstof in te kunnen halen. Bovendien zijn deadlines  deadlines: het te laat/ niet inleveren van opdrachten heeft consequenties.


De tto 2 leerlingen zijn nu druk bezig met hun voorbereiding op de schoolfinale van de soap box challenge. Ik ben benieuwd hoe onze finalisten het in de regionale competitie gaan doen!

De tto 3 leerlingen zijn samen met de mentoren en de decaan begonnen aan het programma om tot een goede profielkeuze te komen. Zij doen dit o.a. op de site, die u, zoals gemeld op de ouderavond, ook zelf kunt bekijken! Het is een druk jaar, met nog alle vakken in het curriculum; plannen is dus heel belangrijk!
Alle tto 3 leerlingen zullen ook strijden in de finale van de soap box challenge en er zal ook een tto 3 leerling worden afgevaardigd naar de regionale voorrondes.

Alle tto 3 leerlingen schrijven, in het kader van hun tto opleiding, een bilingual project. Het is de bedoeling dat zij zich verdiepen in een internationaal georiënteerd onderwerp en daar zowel schriftelijk als mondeling in het Engels verslag van doen. Na de kerstvakantie krijgen zij alle informatie, maar wij vragen hen wel nu alvast over een onderwerp na te denken. Met dit project willen wij de leerlingen alvast voorbereiden en trainen in het schrijven van het het profielwerkstuk in de bovenbouw.

Op dit moment zijn de mentoren alweer druk bezig met de organisatie van de reisweek in maart, voor tto 3 de reis naar Londen en voor de andere niveaus projecten.

Voor zover een overzicht van alle activiteiten en resultaten. Belangrijker is echter het welzijn van onze leerlingen en personeel. De afgelopen maanden hebben de mentoren veel leerlingen geholpen die problemen ervaarden. Soms door het gedrag van anderen (pesten), soms door een moeilijke (thuis)situatie. Vooral het pesten online wordt heftiger en grover. Wij spreken direct met de betreffende leerlingen en wijzen hen op de gedragsregels. Het zou fijn zijn als ouders even meekijken in het online verkeer van hun kinderen en bijsturen waar nodig. Wij vragen u ons z.s.m. op de hoogte te stellen als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Nadat er op school ook sprake was van enkele vernielingen ben ik nu heel blij te zien dat alle kerstbomen inclusief lichtjes en kerstballen nog ongeschonden in de school staan. Wij blijven werken aan een respectvolle, veilige schoolsfeer!

Rest mij nog u een fijne kerstvakantie toe te wensen en een heel gelukkig en gezond 2024!

Marieke Goïnga,
afdelingsleider tto onderbouw