Het was vorig schooljaar een bijzondere tijd om in te stappen, helaas is er op dat gebied nog niet zo veel veranderd. De pandemie drukt haar stempel op het leven van eenieder. De leerlingen hebben het niet altijd even makkelijk en ook de resultaten hebben te lijden onder het ‘nieuwe normaal’. Als school zijn we hier waakzaam op en proberen we uw kind te helpen waar nodig. Daarnaast nodig ik u uit om alert te zijn en met de school in contact te blijven over het welzijn van uw kind. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat uw kind een zo fijn mogelijke schooltijd heeft, ook tijdens de pandemie.

2 havo
2 havo bestaat dit schooljaar uit twee klassen, waarvan Amanda van der Geer (H2a) en Rahel Ziethen (H2b) de mentoren zijn. Omdat de klassen niet zo groot zijn, is er veel ruimte om te werken aan de groepsdynamiek. Er worden veel groepsgesprekken gevoerd en om bijvoorbeeld met elkaar te kijken hoe we de saamhorigheid kunnen vergroten.

We begonnen dit schooljaar weer sportief. Op de stranden van Katwijk maakten de leerlingen kennis met hun nieuwe klasgenoten en hun nieuwe mentor. Door middel van samenwerkingsoefeningen is er gewerkt aan de teambuilding en het oplossend vermogen.

Periode 1 hebben de leerlingen afgesloten met een sportieve activiteit onder leiding van de docenten BO en daarna het schoolfeest voor de onderbouw in onze aula. Ik was blij daar veel leerlingen van 2 havo te mogen begroeten.
Periode 2 zijn we daarna gestart met een theatervoorstelling van toneelgroep Playback, deze voorstelling ging over welbevinden. Samen met de mentor hebben de leerlingen deze voorstelling voorbereid en nabesproken.

Zoals u van het Rijnlands gewend bent, wordt het kalenderjaar afgesloten met de Actie Paardenkracht. Dat is dit jaar een week eerder gestart dan voorgaande jaren. Met Actie Paardenkracht hopen we natuurlijk geld op te halen voor scholen in Oeganda die het zwaarder hebben dan wij, maar belangrijker is dat onze leerlingen beseffen dat kinderen in andere landen veel minder kansen krijgen dan zij. Misschien heeft u nog een klusje voor uw kind om daarmee geld te verdienen voor onderwijs in Oeganda?

Voor nu wens ik u en uw gezin alvast een hele fijne kerstvakantie toe en ik hoop uw kind in 2022 in goede gezondheid weer te zien.

Afsluiting periode 1 voor 2 havo

3 havo
De kleine klassen die we vorig jaar in 2 havo kenden, zijn ook dit jaar in 3 havo bij elkaar gebleven. Tijdens de ouderavond heeft u al kennisgemaakt met de mentoren Cees van Damme (H3a) en Anneke Bok (H3b).

De leerlingen van 3 havo startten dit jaar met een introductiedag in Noordwijk. Na een gezamenlijke fietstocht kwamen de leerlingen (en hun mentoren) op het strand. Daar én in de zee werd voor dit jaar een eerste aanzet gemaakt tot elkaar leren kennen en misschien wel met het samenwerkend leren. Een thema dat steeds vaker zal terugkomen in 3 havo.

Dit schooljaar is het jaar waarin de leerlingen hun profiel kiezen (daarover is reeds een zeer goed bezochte digitale bijeenkomst geweest). Het is belangrijk dat de leerlingen zich dit jaar bewust zijn (en worden) van hun eigen kwaliteiten en interesses om op basis daarvan een passende keuze te maken. Dit proces wordt begeleid door decaan Sven Eberwijn en de eigen mentoren. Zij zullen daar waar nodig binnen school hulp bieden. Daarnaast is het de bedoeling dat u als ouder met uw kind in gesprek gaat over de toekomst. U kent uw kind het best en dit helpt bij een zo zorgvuldig mogelijke keuze.

Houd u 2 februari en 10 mei in de gaten. Dit zijn de data waarvoor de profielkeuze kenbaar dient te worden gemaakt.

Zoals u van het Rijnlands gewend bent, wordt het kalenderjaar afgesloten met de Actie Paardenkracht. Dat is dit jaar een week eerder gestart dan voorgaande jaren. Met Actie Paardenkracht hopen we natuurlijk geld op te halen voor scholen in Oeganda die het zwaarder hebben dan wij, maar belangrijker is dat onze leerlingen beseffen dat kinderen in andere landen veel minder kansen krijgen dan zij. Misschien heeft u nog een klusje voor uw kind om daarmee geld te verdienen voor onderwijs in Oeganda?

Voor nu wens ik u en uw gezin alvast een hele fijne kerstvakantie toe en ik hoop uw kind in 2022 in goede gezondheid weer te zien.

4 havo
Het Rijnlands heeft dit jaar veel nieuwe leerlingen in 4 havo. Dit resulteerde in maar liefst vijf mentorklassen. De leerlingen in 4 havo stroomden door vanuit 3 havo, 3 vwo, 4 havo en 4 vmbo. De mentoren die op deze klassen staan, zijn; Marloes Janssen, Bert Lakeman, Antos Szkudlarek, Annet de Zwart en Mark van der Laaken.

Het schooljaar startte voor de nieuwe leerlingen op maandag met een introductieprogramma op school. Waarbij de leerlingen onder andere wegwijs zijn gemaakt met de verschillende digitale tools die we hier op school gebruiken.
Op dinsdag met alle 4 havoleerlingen op introductie in De Kwakel. De klassen hebben zich gewaagd aan poldersport waarbij ze met elkaar over en soms ook door slootjes moesten. Een leuke en goede manier om elkaar (nog) beter te leren kennen.

Dit jaar is het opstapje richting examenjaar en dat merken de leerlingen. Zo hebben ze hun eerste schoolexamen (maatschappijleer) al gehad. Dit vergt toch een andere aanpak dan de proefwerken zoals ze gewend waren. Het gaat om meer te leren stof en de manier van toetsen is ook anders. De veranderde manier van toetsen en vraagstelling, is ook al terug te zien in de ‘gewone’ proefwerken. Het was voor veel leerlingen dan ook even wennen.

In 4 havo start ook de oriëntatie op de vervolgopleiding. De keuze voor een studie na het Rijnlands is een spannende en ingrijpende. Daarom is het belangrijk je goed voor te laten lichten. Sommige leerlingen weten al precies wat en waar ze willen studeren, anderen hebben nog geen idee. Voor beide groepen is het van belang om veel (digitale) open dagen te bezoeken. Dit wordt begeleid door decaan Sven Eberwijn en de mentoren. Zij zullen daar waar nodig binnen school hulp bieden. Daarnaast is het de bedoeling dat u als ouder met uw kind in gesprek gaat over de toekomst. U kent uw kind het best en dit helpt bij een zo zorgvuldig mogelijke keuze.
In januari wordt voor alle voorexamenleerlingen bij ons op school een Career Day georganiseerd, een dag volledig in het teken van het leven ná het Rijnlands.

Zoals u (misschien nog niet) van het Rijnlands gewend bent, wordt het kalenderjaar afgesloten met de Actie Paardenkracht. Dat is dit jaar een week eerder gestart dan voorgaande jaren. Met Actie Paardenkracht hopen we natuurlijk geld op te halen voor scholen in Oeganda die het zwaarder hebben dan wij, maar belangrijker is dat onze leerlingen beseffen dat kinderen in andere landen veel minder kansen krijgen dan zij. Misschien heeft u nog een klusje voor uw kind om daarmee geld te verdienen voor onderwijs in Oeganda?

Voor nu wens ik u en uw gezin alvast een hele fijne kerstvakantie toe en ik hoop uw kind in 2022 in goede gezondheid weer te zien.

De Kwakel, 4 havo

5 havo
Uw kind zit in het examenjaar! Wat een leuke en spannende tijd. Om het allemaal iets makkelijker te maken voor uw kind, hebben we 9 coaches die elk een groepje van 5 à 6 leerlingen begeleiden. Dit zorgt voor een persoonlijke benadering en coaching op maat.

Om uw kind te inspireren zijn we dit jaar met alle coaches en leerlingen bij elkaar gestart met een ‘hoe overleef ik mijn examenjaar’-pakket. Een rugzakje met daarin allerlei handigheden, bijvoorbeeld een papieren agenda, maar ook wat kleinigheden voor geluk, zoals het klavertje vier. Groeit deze bij u thuis nog?

Na het Rijnlands Lyceum ligt er een heel nieuw leven voor uw kind klaar. En daarom was er in de tweede lesweek al een Career Day voor alle examenleerlingen georganiseerd bij ons op school.
De meeste leerlingen hebben wel helder welke studie bij hen past, maar er is ook nog een deel waarbij dit onduidelijk is. Voor beide groepen is het van belang om naast (digitale) open dagen ook (digitale) proefstudeerdagen te bezoeken. De studiekeuze wordt begeleid door decaan Sven Eberwijn en de coaches. Zij zullen daar waar nodig binnen school hulp bieden. Daarnaast is het de bedoeling dat u als ouder met uw kind in gesprek gaat over de toekomst. U kent uw kind het best en dit helpt bij een zo zorgvuldig mogelijke keuze.

Wanneer uw kind heeft gekozen voor een studie met numerus fixus is het van belang om de aanmelding vóór 15 januari 2022 te doen.

Uiteraard vergeten we ook niet de prachtige reis die de leerlingen begin periode 2 hebben gemaakt. De leerlingen die examen doen in het vak muziek hebben zich 5 dagen lang volledig ondergedompeld in de cultuur van Brussel en alle andere leerlingen zijn met de oude mentoren van vorig schooljaar naar Straatsburg geweest. Nu al een hoogtepunt!

Zoals u van het Rijnlands gewend bent, wordt het kalenderjaar afgesloten met de Actie Paardenkracht. Dat is dit jaar een week eerder gestart dan voorgaande jaren. Met Actie Paardenkracht hopen we natuurlijk geld op te halen voor scholen in Oeganda die het zwaarder hebben dan wij, maar belangrijker is dat onze leerlingen beseffen dat kinderen in andere landen veel minder kansen krijgen dan zij. Misschien heeft u nog een klusje voor uw kind om daarmee geld te verdienen voor onderwijs in Oeganda?

Voor nu wens ik u en uw gezin alvast een hele fijne kerstvakantie toe en ik hoop uw kind in 2022 in goede gezondheid weer te zien.

5 havo op reis

Met vriendelijke groet,

Marlies van der Stel,
afdelingsleider havo