En zo zijn we alweer aan het einde van een turbulent kalenderjaar gekomen. Een jaar met waarin de leerlingen lange tijd het onderwijs vanuit huis mochten volgen. Een jaar waarin het examen met aangepaste regels werd uitgevoerd. Waarin het leek dat we na de zomer weer meer op een normale manier het onderwijs konden gaan uitvoeren. We waren blij dat we (tot een week geleden) dagelijks de leerlingen op school mochten ontvangen, onderwijs gaat nl. niet alleen over kennisoverdracht.

In die afgelopen periode hebben we mogen ervaren dat de invloed van de pandemie nog steeds merkbaar is voor de leerlingen én collega’s. Automatismen rond de lessen moeten als het ware weer opnieuw worden opgestart. Wat doen we in de les met elkaar en hoe ziet het studiegedrag van de leerlingen buiten de les er uit? Door met elkaar de schouders eronder te zetten moet het lukken om de vaardigheden en kennis weer op het juiste niveau te krijgen.

Zoals benoemd is onderwijs meer dan alles kennisoverdracht. Het initiatief van de secties Frans en Duits om toetsing in een anderstalige omgeving te doen werd met groot genoegen omarmd. Voor de leerlingen in 4 en 5 vwo lange dagen, soms met wat pech bij het vervoer maar vooral intensief met elkaar verkeren en ook weer eens over de landsgrenzen heen. De leerlingen van 6 vwo hadden een aantal initiatiefrijke collega’s en twee inspirerende leerlingen nodig om ook op pad te gaan. De gymnasiasten zouden al op naar Rome vanwege verplichtingen in het PTA. Door bovengenoemde personen kwamen er ook reizen naar Brussel, Dortmund en Groningen/Schiermonnikoog waar leerlingen aan konden deelnemen. Een reis in het examenjaar, ik heb het nog niet eerder meegemaakt op deze school.

In november kwamen ook de resultaten binnen van de eerste periode. In vergelijking met voorgaande jaren doet 4 vwo het naar behoren. Voor 5 vwo en 6 vwo vielen met name de resultaten van Beta vakken op, iets dat landelijk ook vaak naar voren komt. Het lijkt er op dat meer dan bij andere vakken de leerling baat heeft bij de klassikale setting waar de docent meer invloed kan hebben op het leerproces. Uit de diverse gesprekken tussen docenten en leerlingen kwam ook naar voren dat het maken van huiswerk niet altijd even adequaat werd uitgevoerd. Via aangeboden herkansingen, duidelijke afspraken rond het studiegedrag en mogelijke ondersteuning proberen we de leerlingen te helpen om de resultaten op orde te krijgen.

Voor wat betreft de ondersteuning kan ik, als mede-organisator van het project ‚Äúextra handen‚ÄĚ, met trots zeggen dat er al een behoorlijk aantal leerlingen uit 4, 5 of 6 vwo zijn geholpen door een student. De mogelijkheid om stof te herhalen of te werken aan studievaardigheden in een √©√©n-op-√©√©n situatie wordt door leerlingen als nuttig en prettig ervaren. Het bestand aan studenten fluctueert echter door hun eigen mogelijkheden voor inzet. Via deze weg de oproep dat al u een (jong) studerend familielid hebt die ons zou willen, u dit aan mij kunt aangeven. Op dit moment is er vooral behoefte aan Beta geori√ęnteerde studenten.

Ik sluit af door als laatste nadrukkelijk te benoemen hoe trots ik ben op onze leerlingen. Ze krijgen het allemaal voor de kiezen, nu even weer door geen sport- of andere activiteiten in de avond. Ze doen het allemaal maar, soms met vallen en gewoon weer opstaan en doorgaan. Mijn applaus is voor hen!

Namens het 4-5-6 vwo wens ik u alvast fijne feestdagen toe en een gezond 2022

Michèl van der Zeeuw,
afdelingsleider 4-5-6 vwo