Beste ouders,

Het einde van het jaar nadert en inmiddels zijn we als oudercommissie gelukkig weer (bijna) volledig bemenst. We zoeken alleen nog een ouder om havo 3 te vertegenwoordigen. De eerste halfjaarsgesprekken met de afdelingsleiders zijn inmiddels achter de rug en we willen u hartelijk danken voor de daarvoor geleverde input. Dankzij uw inbreng kunnen we, samen met school, het onderwijs voor en het welbevinden van de leerlingen nog beter maken.

Ondanks de kou buiten, op het moment van schrijven is het -3 graden, hopen we dat u warme feestdagen tegemoet gaat. Het jaar afsluiten en weer opladen, tijd besteden aan familie en vrienden. We wensen jullie en jullie gezin fijne kerstdagen, een mooi oud en nieuw en een geweldig 2023!

Namens de Oudercommissie,

Christine Scheckel en Annemiek de Zwart