Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Het is de laatste gewone schooldag van 2022. Nog even en jullie gaan hopelijk genieten van een lange, ontspannen kerstvakantie. Hoewel de laatste dagen van het jaar altijd hectisch zijn, geven ze ook veel sfeer en saamhorigheid. Ik hoop dat jullie deze dagen ook zo ervaren op school. Ik in elk geval wel! Leerlingen werken aan laatste opdrachten om in te leveren (de examenleerlingen ronden deze week hun profielwerkstuk af), maar werken ook om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Actie Paardenkracht. Elke dag is er wel een omroepbericht waarin aandacht gevraagd wordt voor een actie. En gisteravond een prachtig en ontroerend open podium met optredens van leerlingen en mijn collega’s.

Het was best spannend in hoeverre corona nog van invloed zou zijn deze laatste maanden op de aanwezigheid van leerlingen en docenten. Grotendeels vinden wij dat dat heel erg meeviel. Alleen de laatste paar weken volgen wij ook weer de landelijke opleving die er lijkt te zijn met meer afwezigen dan anders. Anderzijds is het duidelijk niet alleen corona maar ook “gewoon griep” die heerst. Onderaan de streep knijpen we natuurlijk de handen dicht dat het nu gaat zoals het gaat en dat ons onderwijs beperkt onderbroken wordt door lesuitval.

In het landelijke nieuws is er in het najaar – terecht – veel aandacht geweest voor het welbevinden van onze jongeren, waarbij stress en prestatiedruk terugkerende thema’s zijn. Het vierjaarlijks onderzoek Health behaviour in School-aged Children, dat het welzijn van jongeren meet, concludeerde dat in de afgelopen 20 jaar het percentage jongeren in Nederland dat druk en stress door school ervaart van 16 naar 45 procent is gestegen. Vooral meisjes hebben daar last van: 54% tegenover 36% van de jongens. Alle reden voor ons om er op school ook een belangrijk thema van te maken. Onze studiedag op 6 december stond in het teken hiervan en dat krijgt zeker een vervolg. We zoomen zowel in op het sociale welbevinden als op bovengenoemde prestatiedruk. Wat kunnen wij als school voor leerlingen betekenen en anders doen? De leerlingen worden daar zelf uiteraard ook nauw bij betrokken.

13 december was voor ons tweetalig onderwijs een bijzondere dag. Wij kregen een vijfjaarlijkse visitatie van een commissie vanuit het Nuffic die beoordeelt of onze school voldoet aan de standaarden voor tweetalig onderwijs. Nou meer dan! De visitatie is met prachtig gevolg afgesloten: felicitaties van de commissie en veel bewondering voor alles wat wij hier voor en met onze leerlingen realiseren. Dat gold voor alle drie de pijlers van het tto: taalvaardigheid, wereldburgerschap en persoonsontwikkeling. Er zijn zo’n 12 lessen bezocht, gesprekken gevoerd met leerlingen (in het Engels), docenten Engels, tto-docenten en schoolleiding. De commissie kreeg een heel positief, consistent beeld en proefde goed onze internationale sfeer, met een professioneel team. Wij zijn – nu al 30 jaar – trots op de tto-leerlingen en het tto-team.

In februari verwachten wij bezoek van de inspectie waarbij we onze reguliere havo en vwo met plezier zullen presenteren en in het najaar volgt dan nog een re-evaluation van het IB-programma op onze internationale afdeling. Daarna zijn we voor een aantal jaar klaar! Hoewel deze trajecten arbeidsintensief zijn, brengen ze ons vooral veel: weer eens goed in kaart brengen wat we doen, hoe we dat doen, wat we daar zelf van vinden en bepalen wat anders of (nog) beter kan. Met onze stabiele basis als startpunt.

Graag wens ik jullie allen – leerlingen en ouders/verzorgers – hele fijne dagen, een mooie start van het nieuwe jaar en alle goeds en gezondheid voor 2023.

Erica van Langen,
rector

PS: de eerste schooldag in 2023 – maandag 9 januari – beginnen de lessen om 9.30 uur.