Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

We tellen de laatste dagen af tot de vakantie. Ik hoop dat jullie al enorm genieten van de voorpret van een lange zomervakantie. In deze laatste ROSbrief van dit schooljaar nemen we jullie weer mee in alle activiteiten, bijzonderheden, gebeurtenissen van onze school en de vijf Nederlandse afdelingen in het bijzonder.

De afgelopen weken stonden voor de leerlingen in het examenjaar natuurlijk in het teken van examens, afscheid nemen van de school na vele jaren en uiteraard de diploma-uitreiking. Enkele leerlingen maken op dit moment nog laatste herexamens, maar zij zijn deze week gelukkig ook echt klaar. Tijdens vier sfeervolle diploma-uitreikingen mochten we 146 leerlingen een havo- of vwo-diploma uitreiken, waarvan maar liefst 10 cum laude. 11 leerlingen weten donderdag 14 juli of het voor hen ook nog gelukt is. We duimen voor ze! De handtekeningenwand waarop alle geslaagde leerlingen hun handtekening mogen zetten, is weer prachtig aangevuld!

Handtekeningenmuur

De internationale leerlingen hoorden afgelopen dinsdag of zij hun IB-diploma gehaald hebben. En dat hebben ze! Iedereen die het kon halen, heeft dat ook daadwerkelijk behaald. Echt een hele mooie prestatie. Na de afronding van hun examens in mei hebben zij hun “speech night” gehad, begin volgend schooljaar is de “graduation ceremony”.

Met veel bewondering kan ik schrijven dat de Leerlingenraad dit jaar enorm actief is geweest en veel en goed van zich heeft laten horen. De raad heeft zich wat gereorganiseerd en diverse commissies gevormd: feestcommissie, galacommissie, GSA, green team, technische commissie, sportcommissie. Door elk daarvan worden activiteiten ontplooid: paarse vrijdag, de schoolfeesten, bake sales, kledingruilbeurs, de ROSloop en het galafeest zijn daarvan misschien de meest zichtbare. Hopelijk gaan volgend jaar weer nieuwe leerlingen deelnemen aan de leerlingenraad, omdat ook van hen natuurlijk een deel is afgezwaaid.

De leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad (MR) heeft vanwege het afscheid van drie leerlingen die examen hebben gedaan, schoolbrede verkiezingen gehouden en goed uitgelegd wat hun bijdrage aan de school is. Maar liefst acht leerlingen stelden zich kandidaat; na de verkiezingen zijn drie nieuwe leerlingen toegetreden tot de MR en zij hebben hun eerste vergadering al bijgewoond.

Leerlingen, ouders en uiteraard ook personeel hebben meegedacht over ons schoolplan voor de komende vier schooljaren 2022-2026. Na de vakantie zullen we dat uitrollen en bredere bekendheid aan geven.

Deze week hebben we afscheid genomen van diverse personeelsleden. Ik noem in elk geval degenen die met pensioen gaan na meer dan 35 jaar met hart en ziel aan het RLO verbonden te zijn geweest: Tineke Broer (klassieke talen) en Cees van Damme (drama). Ze zullen gemist worden!

We hebben ook afscheid genomen van de meeste van onze Oekraïense leerlingen. Een aantal van hen is terug naar Oekraïne, een aantal van hen gaat Nederlands leren bij een zgn. Internationale Schakelklas (ISK) en komt daarna wellicht terug bij ons. Tot slot komt een aantal leerlingen volgend jaar op onze internationale afdeling. We vinden het fijn dat we hen gastvrij konden ontvangen en hopen – hoe moeilijk de omstandigheden ook waren en zijn – dat ze zich welkom hebben gevoeld en fijne schooldagen hebben mogen ervaren. De Rijnlandse hoodie staat ze in elk geval goed!

Tot slot wil ik alle leerlingen en ouders/verzorgers een hele fijne vakantie wensen. Ik hoop van harte dat jullie alles kunnen doen waar je je op verheugt. Na de vakantie zien we iedereen graag uitgerust en in goede gezondheid terug!

Erica van Langen,
rector