Een fijne schooltijd voor leerlingen is waar wij dagelijks graag naar streven. Dat is niet altijd makkelijk. We zien dat de pandemie nog altijd haar stempel drukt en dat leerlingen het soms moeilijk hebben. Ook het gedrag en de resultaten lijken dan soms te lijden onder het ‘nieuwe normaal’. Als school zijn we hier waakzaam op en proberen we uw kind te helpen waar nodig. Daarnaast nodig ik u uit om alert te zijn en met de school in contact te blijven over het welzijn van uw kind. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat uw kind een zo fijn mogelijke schooltijd heeft.

2 havo

2 havo bestaat dit schooljaar weer uit twee klassen, waarvan Amanda van der Geer (H2a) en Rahel Ziethen (H2b) de mentoren zijn. Tijdens de mentoruren is er veel ruimte en aandacht om te werken aan de groepsdynamiek. Er worden groepsgesprekken gevoerd en om onder andere met elkaar te kijken hoe we de saamhorigheid kunnen vergroten.

Dit schooljaar is het onderwijs in 2 havo gericht op een pilot. Elke periode staat een wekelijkse projectmiddag in het rooster, drie ochtenden in de week beginnen de leerlingen van 2 havo met een les over media en actualiteiten en huiswerk maken we op school.

We begonnen dit schooljaar weer sportief op de stranden van Katwijk. Daar maakten de leerlingen kennis met hun nieuwe klasgenoten en hun nieuwe mentor. Door middel van samenwerkingsoefeningen is er gewerkt aan de teambuilding en het oplossend vermogen.

In periode 1 hebben de leerlingen van 2 havo tijdens het art-project met elkaar een benefietevenement voor een goed doel naar keuze georganiseerd. Samen hebben de leerlingen besloten dat Kika dit goede doel zou zijn. Wat was dit evenement een prestatie om trots op te zijn. Leuk om zoveel ouders, maar ook opa’s en oma’s te mogen begroeten!

Deze periode werken de leerlingen elke maandagmiddag aan een bèta-project dat volledig in het teken staat van de zintuigen. En drie ochtenden in de week zijn de leerlingen door middel van de Engelse taal weer bezig met de media en actualiteiten.

Het kalenderjaar wordt weer afgesloten met de Actie Paardenkracht. Dinsdag 20 december eindigt de schooldag eerder dan normaal en gaan de leerlingen aan het werk. Met Actie Paardenkracht hopen we geld op te halen voor scholen in Oeganda die het zwaarder hebben dan wij, maar belangrijker is dat onze leerlingen beseffen dat kinderen in andere landen veel minder kansen krijgen dan zij. Samen met de mentor zullen de leerlingen dit voorbespreken en plannen maken voor mogelijke klussen. Misschien heeft u nog een klusje voor uw kind om daarmee geld te verdienen voor onderwijs in Oeganda?

Voor nu wens ik u en uw gezin alvast een hele fijne kerstvakantie toe en ik hoop uw kind in 2023 in goede gezondheid weer te zien.

Met vriendelijke groet,

Marlies van der Stel
Afdelingsleider havo

3 havo

De klassen zoals die we vorig jaar in 2 havo kenden, zijn dit schooljaar in 3 havo grotendeels bij elkaar gebleven. Tijdens de ouderavond heeft u al kennisgemaakt met de mentoren Annet de Zwart (H3a) en Menno van der Bor (H3b).

De leerlingen van 3 havo zijn het schooljaar gestart met een introductiedag in Noordwijk. Na een gezamenlijke fietstocht kwamen de leerlingen (en hun mentoren) op het strand. Daar én in de zee werd voor dit jaar een eerste aanzet gemaakt tot elkaar leren kennen en misschien wel met het samenwerkend leren. Een thema dat steeds vaker zal terugkomen in 3 havo.

Ter afsluiting van periode 1 zijn de leerlingen voor het vak geschiedenis op excursie gegaan naar Amsterdam en bij terugkomst op school hebben ze de herfstvakantie gestart door samen met de mentoren pizza te eten.

Dit schooljaar is het jaar waarin de leerlingen hun profiel kiezen (daarover is begin november reeds een zeer informatieve bijeenkomst geweest). Het is belangrijk dat de leerlingen zich dit jaar bewust zijn (en worden) van hun eigen kwaliteiten en interesses om op basis daarvan een passende keuze te maken. Dit proces wordt begeleid door onze havo-decaan, de eigen mentoren én de vakdocenten. Zij zullen daar waar nodig binnen school hulp bieden. Daarnaast vragen wij u als ouder om met uw kind in gesprek gaat over de toekomst. U kent uw kind het best en dit helpt om een zo zorgvuldig mogelijke keuze te maken.

Houd u 1 februari en 9 mei in de gaten. Dit zijn de data waarvoor de profielkeuze kenbaar dient te worden gemaakt.

Het kalenderjaar wordt weer afgesloten met de Actie Paardenkracht. Dinsdag 20 december eindigt de schooldag eerder dan normaal en gaan de leerlingen aan het werk. Met Actie Paardenkracht hopen we geld op te halen voor scholen in Oeganda die het zwaarder hebben dan wij, maar belangrijker is dat onze leerlingen beseffen dat kinderen in andere landen veel minder kansen krijgen dan zij. Samen met de mentor zullen de leerlingen dit voorbespreken en plannen maken voor mogelijke klussen om samen met de klas zoveel mogelijk geld op te halen. Misschien heeft u nog een klusje voor uw kind om daarmee geld te verdienen voor onderwijs in Oeganda?

Voor nu wens ik u en uw gezin alvast een hele fijne kerstvakantie toe en ik hoop uw kind in 2023 in goede gezondheid weer te zien.

Met vriendelijke groet,

Marlies van der Stel
Afdelingsleider havo

4 havo

In 4 havo kent het Rijnlands traditiegetrouw veel nieuwe leerlingen, zo ook dit schooljaar. Dit resulteerde in maar liefst vijf mentorklassen. De leerlingen in 4 havo stroomden door vanuit 3 havo, 3 vwo, 4 havo,4 vmbo, 4 vwo en 4 tto. De mentoren van deze klassen zijn; Marloes Janssen, Mark van der Laaken, Anneke Bok, Bert Lakeman en Antos Szkudlarek.

Het schooljaar startte voor de nieuwe leerlingen op maandag met een introductieprogramma op school. Waarbij de leerlingen onder andere wegwijs zijn gemaakt met de verschillende digitale tools die we hier op school gebruiken. Later op deze dag kwamen ook de andere leerlingen van 4 havo en was een eerste ontmoeting met de nieuwe mentor.
Op dinsdag gingen de 4 havo-leerlingen op introductie in De Kwakel. De klassen hebben zich gewaagd aan poldersport waarbij ze met elkaar over en soms ook dóór slootjes moesten. Een leuke en goede manier om elkaar (nog) beter te leren kennen. En ook de mentoren deden actief mee.

Dit jaar is het opstapje richting examenjaar en dat merken de leerlingen. Zo hebben ze hun eerste schoolexamen (maatschappijleer) al gehad. Dit vergt toch een andere aanpak dan de proefwerken zoals ze gewend waren. Het gaat om meer te leren stof en de manier van toetsen is ook anders. De veranderde manier van toetsen en vraagstelling, is ook al terug te zien in de ‘gewone’ proefwerken. Het was voor veel leerlingen dan ook even wennen.

In 4 havo start ook de oriëntatie op de vervolgopleiding. De keuze voor een studie na het Rijnlands is een spannende en ingrijpende. Daarom is het belangrijk je goed voor te laten lichten. Sommige leerlingen weten al precies wat en waar ze willen studeren, anderen hebben nog geen idee. Voor beide groepen is het van belang om veel open dagen te bezoeken. Zo heeft uw kind hopelijk ook een of meerdere avonden van de Leidse Voorlichtingsavonden bezocht, een mooie start van het studiekeuzeproces. Deze fase wordt binnen school begeleid door onze decaan en de mentoren, zij zullen daar waar nodig en mogelijk hulp bieden. Daarnaast vragen wij u als ouder met uw kind in gesprek te gaan over de toekomst. U kent uw kind het best en dit helpt bij een zo zorgvuldig mogelijke keuze.
In januari wordt voor alle voorexamenleerlingen bij ons op school een Career Day georganiseerd, een dag volledig in het teken van het leven ná het Rijnlands.

Zoals u (misschien nog niet) van het Rijnlands gewend bent, wordt het kalenderjaar afgesloten met de Actie Paardenkracht. Dinsdag 20 december eindigt de schooldag eerder dan normaal en gaan de leerlingen aan het werk. Met Actie Paardenkracht hopen we geld op te halen voor scholen in Oeganda die het zwaarder hebben dan wij, maar belangrijker nog is dat onze leerlingen beseffen dat kinderen in andere landen veel minder kansen krijgen dan zij. Samen met de mentor zullen de leerlingen dit voorbespreken en plannen maken voor mogelijke klussen op 20 december om samen met de klas zoveel mogelijk geld op te halen. Misschien heeft u nog een klusje voor uw kind om daarmee geld te verdienen voor onderwijs in Oeganda?

Voor nu wens ik u en uw gezin alvast een hele fijne kerstvakantie toe en ik hoop uw kind in 2023 in goede gezondheid weer te zien.

Met vriendelijke groet,

Marlies van der Stel
Afdelingsleider havo

5 havo

Uw kind zit in het examenjaar! Wat een leuke en spannende tijd. Om het allemaal iets makkelijker te maken voor uw kind, hebben we 9 coaches die elk een groepje van ongeveer 8 leerlingen begeleiden. Dit zorgt voor een persoonlijke benadering én coaching op maat.

Om uw kind te inspireren zijn we dit jaar met alle coaches en leerlingen bij elkaar gestart met een ‘hoe overleef ik mijn examenjaar’-pakket. Een rugzakje met daarin allerlei handigheden, bijvoorbeeld een papieren agenda, maar ook wat kleinigheden voor geluk, zoals het klavertje vier. Groeit deze bij u thuis nog?

Na het Rijnlands Lyceum volgt een heel nieuw leven voor uw kind. Mede daarom was er in de tweede lesweek al een Career Day voor alle examenleerlingen georganiseerd bij ons op school.
De meeste leerlingen hebben wel helder welke studie bij hen past, maar er is ook nog een deel waarbij dit compleet onduidelijk is. Voor beide groepen is het van belang om naast open dagen ook proefstudeerdagen te bezoeken. De studiekeuze wordt begeleid door onze decaan, maar ook door de coaches. Zij zullen daar waar nodig binnen school hulp bieden. Daarnaast vragen wij u om als ouder met uw kind in gesprek te gaan over de toekomst. U kent uw kind het best en dit helpt bij een zo zorgvuldig mogelijke keuze.

Wanneer uw kind heeft gekozen voor een studie met numerus fixus is het van belang om de aanmelding vóór 15 januari 2023 te doen.

Uiteraard vergeten we ook niet de prachtige reis die de leerlingen begin periode 2 hebben gemaakt. De reizen zoals deze gepland stonden voor 4 havo, konden in november toch nog doorgaan. Nu al een hoogtepunt!

Het kalenderjaar wordt weer afgesloten met de Actie Paardenkracht. Dinsdag 20 december eindigt de schooldag eerder dan normaal en gaan de leerlingen aan het werk. Met Actie Paardenkracht hopen we geld op te halen voor scholen in Oeganda die het zwaarder hebben dan wij, maar belangrijker is dat onze leerlingen beseffen dat kinderen in andere landen veel minder kansen krijgen dan zij. Samen met de mentor zullen de leerlingen dit voorbespreken en plannen maken voor mogelijke klussen om samen met de klas zoveel mogelijk geld op te halen. Misschien heeft u nog een klusje voor uw kind om daarmee geld te verdienen voor onderwijs in Oeganda?

Voor nu wens ik u en uw gezin alvast een hele fijne kerstvakantie toe en ik hoop uw kind in 2023 in goede gezondheid weer te zien.

Met vriendelijke groet,

Marlies van der Stel
Afdelingsleider havo